216/5133/13

Numer uchwały: 
216/5133/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień i opinii projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
Numer posiedzenia: 
216
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:59:51
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 03/12/2013