221/5238/13

Numer uchwały: 
221/5238/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 86/1926/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
221
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:43:37
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 04/02/2013