70/1097/03

Numer uchwały: 
70/1097/03
Nazwa uchwały: 
zmieniająca uchwałę Nr 37/535/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie podziału środków na ochronę i konserwacje zabytków w 2003 r.
Numer posiedzenia: 
70
Uchwała: 
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data posiedzenia: 
wt., 10/07/2003