70/1098/03

Numer uchwały: 
70/1098/03
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 48 / 809 / 03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki
Numer posiedzenia: 
70
Uchwała: 
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data posiedzenia: 
wt., 10/07/2003