Np. 2019/06/25
Np. 2019/06/25

100/1496/04

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu na sprzedaż samochodów.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1495/04

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup bronchofiberoskopów.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1494/04

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Zespołu Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli na rok szkolny 2004/2005.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1493/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1492/04

w sprawie odwołania dyrektora Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1490/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki i wypoczynku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1489/04

w sprawie przyjęcia ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2004 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1488/04

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana Ryszarda Piekło na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1487/04

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego prawa własności działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Lubaczowa numerami 2750/4, 2750/6, 2750/8, 2750/9, 2750/10 wraz z współwłasnością w działkach nr 2750/2 i 2750/3.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1486/04

w sprawie sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym w Lubaczowie przy ul Słowackiego 13.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1485/04

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie przez dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Łańcucie od roku szkolnego 2004/2005 kształcenia w zawodzie Technik masażysta.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1491/04

w sprawie powołania dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - s.p.z.o.z.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1484/04

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie przez dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Rzeszowie od roku szkolnego 2004/2005 kształcenia w zawodzie Technik masażysta.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1483/04

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie na rok szkolny 2004/2005.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1482/04

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Medycznego Studium Zawodowego w Rzeszowie na rok szkolny 2004/2005.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1481/04

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Zespołu Szkół Medycznych w Łańcucie na rok szkolny 2004/2005.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1480/04

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Zespołu Szkół Medycznych im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle na rok szkolny 2004/2005.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1479/04

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Zespołu Szkół Medycznych im. Anny Jenke w Sanoku na rok szkolny 2004/2005.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1478/04

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Zespołu Szkół Medycznych im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu na rok szkolny 2004/2005.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1477/04

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Zespołu Szkół Medycznych w Mielcu na rok szkolny 2004/2005.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1476/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1475/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1474/04

w sprawie podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

99/1473/04

w sprawie zatwierdzenia projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dla Działania 1.2 schemat "a" i Działania 1.3 schemat "a" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 2, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

94/1443/04

w sprawie przyjęcia autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2004 r.
Data posiedzenia: 
środa, luty 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

96/1459/04

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.
Data posiedzenia: 
piątek, luty 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

96/1458/04

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II Krośnie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.
Data posiedzenia: 
piątek, luty 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

96/1457/04

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.
Data posiedzenia: 
piątek, luty 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

96/1456/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
piątek, luty 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

96/1455/04

w sprawie powołania Komisji ds. realizacji �Strategii rozwoju turystyki w województwie podkarpackimi na lata 2002-2006�.
Data posiedzenia: 
piątek, luty 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

96/1454/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2000 - 2005.
Data posiedzenia: 
piątek, luty 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

95/1453/04

w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do zawarcia aktu notarialnego.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

95/1452/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w dziedzinie kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

95/1451/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowania innych fakultatywnych zadań.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

95/1450/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Miasta Tarnobrzega.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

95/1449/04

w sprawie powołania zastępcy dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

95/1448/04

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

95/1447/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie, 2 m2 powierzchni użytkowej w budynku głównym szkoły zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1635 o pow. 0,3269 ha w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

95/1446/04

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu s.p.z.o.z.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

95/1445/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

95/1444/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

98/1472/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pomieszczeń w budynku przy ul. Towarnickiego 1a z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 24, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

98/1471/04

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, części nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 4.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 24, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

98/1470/04

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 24, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

98/1469/04

w sprawie Ramowych Planów Realizacji Działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich na rok 2004.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 24, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

97/1468/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
piątek, luty 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

97/1467/04

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie oraz zmiany Uchwały Nr 40/592/03 z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powołania Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
piątek, luty 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

97/1466/04

w sprawie powołania dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Data posiedzenia: 
piątek, luty 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

97/1465/04

w sprawie odwołania dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Data posiedzenia: 
piątek, luty 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

97/1464/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Polityki Regionalnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego II kadencji.
Data posiedzenia: 
piątek, luty 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

Strony