Np. 2019/06/25
Np. 2019/06/25

97/1463/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia "Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2004 rok".
Data posiedzenia: 
piątek, luty 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

97/1462/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2004 rok.
Data posiedzenia: 
piątek, luty 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

97/1461/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia "Planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2004 rok".
Data posiedzenia: 
piątek, luty 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

97/1460/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004.
Data posiedzenia: 
piątek, luty 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1442/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu dębickiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1441/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Programu Promocji Województwa Podkarpackiego na lata 2004 - 2006.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1440/04

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu, części gruntu na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 782/21 przy ul. Monte Cassino w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1439/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 60 m2 powierzchni użytkowej w budynku położonym w Rzeszowie przy ulicy 3-go Maja 19.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1438/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 110 m2 powierzchni użytkowej w budynku położonym w Rzeszowie przy ulicy Rynek 6.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1437/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Obwód Lecznictwa Kolejowego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Przemyślu, pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 61 m2 w budynku Przychodni przy ul. Sportowej 6 w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1436/04

w sprawie zwolnienia z opłaty za naukę cudzoziemca w Zespole Szkół Medycznych im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1435/04

w sprawie zwolnienia z opłaty za naukę cudzoziemca w Zespole Szkół Medycznych im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1434/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1433/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1432/04

w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2004.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1431/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu gospodarki odpadami dla powiatu bieszczadzkiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1430/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu gospodarki odpadami dla powiatu łańcuckiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

93/1429/04

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie OrganizacyjnymWojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 3, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1428/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/414/01 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2001r.w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie s.p.z.o.z.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1427/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie s.p.z.o.z.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1426/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na rok 2004 w zakresie pomocy społecznej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1425/04

w sprawie umorzenia wierzytelności.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1424/04

w sprawie określenia wzoru wniosku dla Zakładów Pracy Chronionej w celu:- zwrotu kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji,- udzielenia jednorazowej pożyczki w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnychze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1423/04

w sprawie przyjęcia programu celowego pn. "Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych w 2004 r."
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1422/04

w sprawie przyjęcia programu celowego pn. "Pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona macierzyństwa w 2004 roku".
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1421/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Obwód Lecznictwa Kolejowego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie, pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 104,20 m2 w budynku B przy Placu Dworcowym w Rzeszowie dla Polskiego Związku Niewidomych - Okręg Podkarpacki w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1420/04

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Panią Jolantą Majowską umowy najmu na lokal oznaczony nr 92, położony w budynku nr 16, w Przemyślu przy ul. Monte Cassino.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1419/04

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu do prowadzenia inwestycji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1418/04

zmieniająca Uchwałę Nr 270/2804/01 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie powołania Rady Programowej Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1417/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1416/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1415/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1414/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu leżajskiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

92/1413/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu lubaczowskiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1400/04

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1412/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1411/04

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego, prawa własności do lokalu użytkowego nr 2 w budynku administracyjnym położonym w Przemyślu, przy ul. Sieleckiej 2, oraz prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla obrębu 155 jako: ½ część działki nr 18/5, ½ część działki nr 19/3 oraz działki nr nr 16/3, 20/9, 20/7, 21/3 i 22/3.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1410/04

w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego ulic na terenie miasta Stalowa Wola.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1409/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, zabudowanej nieruchomości położonej w Dębicy na rzecz Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Tarnowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1408/04

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu, dwóch stanowisk parkingowych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Św. Jana 33 na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 9.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1407/04

w sprawie ustanowienia prawa służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3095/5 położonej w Łańcucie stanowiącej w 7256/28291 części własność Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1406/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, pomieszczenia o powierzchni 14.20 m2 w budynku położonym w Rzeszowie, przy ulicy Targowej 1.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1405/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, pomieszczeń o powierzchni łącznej 499.84 m2 w budynku położonym w Rzeszowie, przy ulicy Targowej 1.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1404/04

w sprawie rozłożenia na raty kwoty niedopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów za dostarczane media (c.o.+c.w.u., z.w.u.+ ścieki, gaz) do lokali mieszkalnych położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 16, 16A, 16B za okres od 1 lipca 2002 roku do 30 czerwca 2003 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1403/04

w sprawie: rozłożenia na raty kwoty niedopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów za dostarczane media (c.o.+c.w.u., z.w.u.+ ścieki, gaz) do lokali mieszkalnych położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 16, 16A, 16B za okres od 1 lipca 2002 roku do 30 czerwca 2003 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1402/04

w sprawie: rozłożenia na raty kwoty niedopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów za dostarczane media (c.o.+c.w.u., z.w.u.+ ścieki, gaz) do lokali mieszkalnych położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 16, 16A, 16B za okres od 1 lipca 2002 roku do 30 czerwca 2003 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1401/04

w sprawie rozłożenia na raty kwoty niedopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów za dostarczane media (c.o.+c.w.u., z.w.u.+ ścieki, gaz) do lokali mieszkalnych położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 16, 16A, 16B za okres od 1 lipca 2002 roku do 30 czerwca 2003 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1399/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1398/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

91/1397/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

Strony