Np. 2019/06/25
Np. 2019/06/25

91/1396/04

w sprawie nieodpłatnego przekazania Niebieskich Kart Podkarpackiej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 20, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1395/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej w Jasionce o numerze działki 1867/77, z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków, na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" w Warszawie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1394/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją jego zadań, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1393/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1392/04

w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnychWojewództwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1391/04

w sprawie zmiany uchwał: Nr 74/1167/03, Nr 74/1168/03, Nr 74/1170/03, Nr 74/1171/03, Nr 74/1172/03 i Nr 74/1173/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2003 r.w sprawie przeprowadzenia kontroli w organizacjach turystycznych i związkach sportowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1390/04

w sprawie złożenia do Mennicy Państwowej S.A. w Warszawie zamówienia na pieczęcie urzędowe dla Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1389/04

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1388/04

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1387/04

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1386/04

w sprawie zawarcia porozumienia na współorganizację przedsięwzięcia artystycznego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1385/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1384/04

w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie w trybie art. 49 ustawy o samorządzie województwa, zabudowanej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1656/3 o pow. 0,0506 ha, obręb 4, położonej w Jarosławiu przy ul. Racławickiej, będącej własnością Skarbu Państwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1383/04

w sprawie zaopiniowania "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ostrów".
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1382/04

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zakup defibrylatora i sprzedaż samochodów.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1381/04

w sprawie wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1380/04

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie na przyjęcie darowizn aparatury i sprzętu medycznego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

90/1379/04

w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej na 2004 rok
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

82/1305/03

w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2004 rok
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

89/1378/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu jarosławskiego.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 7, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

89/1377/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/506/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 7, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

89/1376/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/524/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu rad społecznych przy niektórych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 7, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

89/1375/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczący zmiany uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu s.p.z.o.z.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 7, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

89/1374/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 7, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

89/1373/04

w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 2004 r. w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 7, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

89/1372/04

w sprawie projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 7, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

89/1371/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i wydzierżawienie, przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu, części nieruchomości przy ul. Focha oraz Monte Cassino.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 7, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

88/1370/03

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu za 2002 r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 31, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

88/1369/03

w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 31, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

88/1368/03

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 31, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

88/1367/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 31, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

88/1366/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 31, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

88/1365/03

w sprawie dofinansowania zakupu samochodu sanitarnego z wyposażeniem oraz elektroresektoskopu z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 31, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

88/1364/03

w sprawie zmiany Planu przychodów i wydatków środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2003 rok.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 31, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

88/1363/03

w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie w trybie art. 49 ustawy o samorządzie województwa nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako działki o nr 3532/4 o pow. 1493 m2, 3532/5 o pow. 63 m2, 3575/10 o pow. 2280 m2 położonych w Lubaczowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 31, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

88/1362/03

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, pomieszczenia o pow. 9 m2 w budynku hotelowym przy ul. Naruszewicza 11 dla Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 31, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

88/1361/03

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Grodzkiej, tj. działki nr 2969/6 o powierzchni 0,2189 ha i udziału w wysokości 31000/38400 w prawie własności działki nr 2969/7 o pow. 0,2061 ha.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 31, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

88/1360/03

w sprawie wyrażenia zgody dla Szpital Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na zakup i przyjęcie darowizn aparatury i sprzętu medycznego.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 31, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

88/1359/03

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu rzeszowskiego.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 31, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

88/1358/03

w sprawie utrzymania wysokości dotacji dla samorządu Miasta i Gminy Cieszanów.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 31, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1357/03

w sprawie przyjęcia AUTOPOPRAWEK do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

85/1336/03

w sprawie wyrażenia zgody dla Pani Renaty Deręgowskiej - dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie do czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 19, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1356/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r. oraz zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1355/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r. oraz zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1354/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1353/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1352/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1351/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r. oraz zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1350/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1349/03

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Województwa Podkarpackiego przez Piotra Twardowskiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

Strony