Np. 2019/06/25
Np. 2019/06/25

87/1348/03

w sprawie powołania Zespołu Syntezy ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000 - 2006.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1347/03

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do umowy na usługi doradcze opartej na stawce czasowej z dnia 30 października 2002 r., zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Województwem Podkarpackim a Fundacją Wspomagania Wsi.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1346/03

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na oddanie w najem pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 1167,86 m2 w budynku stacji obsługi przy Al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1345/03

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 81/1291/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie części nieruchomości położonej w Przemyślu, przy ul. Matejki 1.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1344/03

w sprawie zmiany Planu przychodów i wydatków środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2003 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1343/03

w sprawie powołania Komisji Odbioru do przeprowadzenia powykonawczego odbioru mapy topograficznej p.n.: "Satelitarna mapa województwa podkarpackiego w skali 1 : 100 000" , zleconej przez Województwo Podkarpackie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego .
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1342/03

w sprawie powołania dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1341/03

w sprawie powołania dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu - s.p.z.o.z.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1340/03

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zakup i przyjęcie darowizn aparatury i sprzętu medycznego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1339/03

zmieniająca Uchwałę Nr 67 / 1051 / 03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XII/117/03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2003r. zmieniona Uchwałą Nr 77/1240/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 listopada 2003r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1338/03

w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu s.p.z.o.z.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

87/1337/03

w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 23, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

85/1335/03

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 19, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

85/1334/03

uchylająca uchwałę w sprawie blokady planowanych wydatków budżetowych.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 19, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

85/1333/03

w sprawie wyrażenia zgody na przewłaszczenie i ustanowienie zastawu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Tarnobrzegu na aparaturze i sprzęcie medycznym, celem zabezpieczenia kredytu.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 19, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

85/1332/03

w sprawie wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do podpisania poręczenia umowy ugody wierzytelności.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 19, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

85/1331/03

w sprawie wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do podpisania poręczenia kredytu długoterminowego.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 19, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

85/1330/03

w sprawie wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do podpisania poręczenia kredytu długoterminowego.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 19, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

85/1329/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na rok 2004 w zakresie kultury fizycznej.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 19, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

85/1328/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na rok 2004 w zakresie turystyki i wypoczynku.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 19, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

85/1327/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 19, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

85/1326/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 19, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1325/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na rok 2004 w zakresie kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1324/03

w sprawie wyrażenia zgody na przewłaszczenie i ustanowienie zastawu przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu na aparaturze i sprzęcie medycznym, celem zabezpieczenia kredytu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1323/03

w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1322/03

w sprawie przyznania nagród pieniężnych Zarządu Województwa Podkarpackiego trenerom i zawodnikom za wysokie wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1321/03

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności i umorzeniu odsetek
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1320/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1319/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1318/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1317/03

w sprawie zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1316/03

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu, pomieszczeń o łącznej pow. 820,01 m2 w budynku przy ul. Focha 31 oraz w budynku D przy ul. Monte Cassino 18 o łącznej pow. 163,75 m2 dla NZOZ "MEDSPEC" - Przychodnia Specjalistyczna.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1315/03

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania instytucji kontraktującej oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie do dokonywania czynności przy realizacji projektów w ramach Programu Phare SSG 2000.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1314/03

zmieniająca uchwałę Nr 68/1072/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie udzielania w 2003 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1313/03

zmieniająca Uchwałę Nr 67 / 1051 / 03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XII/117/03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2003r. zmieniona Uchwałą Nr 77/1240/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 listopada 2003r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1312/03

zmieniająca Uchwałę Nr 48 / 809 / 03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1311/03

zmieniająca Uchwałę Nr 37 / 536 / 03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

83/1310/03

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu krośnieńskiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 16, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

82/1309/03

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - s.p.z.o.z.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

82/1308/03

w sprawie odwołania dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - s.p.z.o.z.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

82/1307/03

w sprawie zmiany Planu przychodów i wydatków środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2003 rok.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

82/1306/03

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

82/1304/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

82/1303/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia umowy ugody przez Zarząd Województwa Podkarpackiego wierzytelności wobec banku PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

82/1302/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1301/03

w sprawie wzoru sprawozdania z dokonanych umorzeń i innych ulg w spłacie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1300/03

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1299/03

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1298/03

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1297/03

zmieniająca Uchwałę Nr 53/915/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

Strony