Np. 2019/06/25
Np. 2019/06/25

81/1296/03

zmieniająca Uchwałę Nr 42/628/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1295/03

w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki i wypoczynku
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1294/03

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 47/760/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1293/03

w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/989/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1292/03

w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/491/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1291/03

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie części nieruchomości położonej w Przemyślu, przy ul. Matejki 1
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1290/03

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie części nieruchomości położonej w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 7
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1289/03

w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu osobowo - dostawczego, ze środków własnych, przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1288/03

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego przez Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze "Emmanuel" im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Przemyślu ul. Dworskiego 20
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1287/03

w sprawie umorzenia wierzytelności
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1286/03

w sprawie umorzenia wierzytelności
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1285/03

w sprawie umorzenia wierzytelności
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1284/03

w sprawie umorzenia wierzytelności
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

81/1283/03

w sprawie przyznania rocznej nagrody za 2002r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 9, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1282/03

w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1281/03

zmieniająca Uchwałę Nr 30/443/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1280/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1279/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1278/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1277/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1276/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 marca 1999r. w sprawie utworzenia środków specjalnych
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1275/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1274/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/297/2001 z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krośnie i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie oraz Ośrodka Doskonalenia Pedagogicznego w Tarnobrzegu w jedną placówkę doskonalenia nauczycieli o nazwie Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1273/03

zmieniająca uchwałę w sprawie blokady planowanych wydatków budżetowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1272/03

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1271/03

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1270/03

w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1269/03

w sprawie nieodpłatnego przejęcia dokumentacji technicznej obwodnicy wschodniej miasta Mielca
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1268/03

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie części nieruchomości położonej w Rzeszowie , przy ul. Hetmańskiej 9
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1267/03

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Fabrycznej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1266/1, o powierzchni 0,1506 ha
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1266/03

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze dalszych przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta nr 24, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla jako działka nr 28/12 o powierzchni 0,1017 ha.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1265/03

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Jasionce i Tajęcinie, będących własnością Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1264/03

zmieniająca Uchwałę Nr 346/4076/02 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 września 2002 roku w sprawie zmiany treści § 5 aktu notarialnego Rep. A Nr 8496 z 28.12.2000 r. w sprawie sprzedaży przez Województwo Podkarpackie nieruchomości Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1263/03

w sprawie zawarcia umowy na zakup oprogramowania komputerowego dla szkół podstawowych i gimnazjów realizowanej w ramach podkomponentu B2 - Edukacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1262/03

w sprawie udzielenia dotacji na ochronę i konserwację zabytków w 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1261/03

zmieniająca Uchwałę Nr 37/536/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1260/03

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie umowy użyczenia pomieszczeń o pow. użytkowej 200 m2 zlokalizowanych w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 79 w Leżajsku dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Leżajsku
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1259/03

w sprawie przyznania rocznej nagrody za 2002r. Dyrektorowi Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu s.p.z.o.z.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

80/1258/03

w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr 46/720/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie udzielania w 2003 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa z zakresu opieki zdrowotnej i promocji zdrowia - podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 2, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

79/1257/03

w sprawie utworzenia Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 25, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

79/1256/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 25, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

79/1255/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r. oraz zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 25, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

79/1254/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 25, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

79/1253/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 25, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

79/1252/03

w sprawie odwołania Pełnomocnika do spraw restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 25, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

79/1251/03

w sprawie powołania Grup Roboczych ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000 - 2006
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 25, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

79/1250/03

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie części nieruchomości przy ul. Lwowskiej 60 Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 25, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

79/1249/03

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie, pomieszczeń w budynku przy ul. Warzywnej 3
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 25, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

79/1248/03

w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Olbromskiego - Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu do prowadzenia inwestycji
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 25, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

79/1247/03

w sprawie wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie przez Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie trzech zestawów komputerowych na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 25, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

Strony