Np. 2019/06/25
Np. 2019/06/25

78/1246/03

w sprawie przyznania nagród pieniężnych Marszałka Województwa Podkarpackiego działaczom kultury fizycznej za osiągnięcia o szczególnym znaczeniu dla Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

78/1245/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

78/1244/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Rzeszowie, przy ul. Towarnickiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

78/1243/03

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku położonym przy ul. Langiewicza 29a w Rzeszowie dla potrzeb Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

77/1242/03

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 18, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

77/1241/03

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na sprzedaż mienia ruchomego stanowiącego składniki majątku trwałego
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 18, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

77/1240/03

zmieniająca Uchwałę Nr 67 / 1051 / 03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XII/117/03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2003r. zmieniona Uchwałą Nr 73/1162/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 18, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

77/1239/03

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na sprzedaż samochodów
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 18, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

77/1238/03

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu na sprzedaż oraz nieodpłatne przekazanie aparatury i sprzętu medycznego
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 18, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

77/1237/03

w sprawie wyrażenia zgody dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na zakup bronchofiberoskopu
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 18, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

77/1236/03

w sprawie wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na zakup i przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 18, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

77/1235/03

w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Żurawicy na zakup kardiomonitorów i defibrylatora
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 18, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

77/1234/03

w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołaniu tej Rady
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 18, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

77/1233/03

w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 18, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

77/1232/03

w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 18, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1231/03

w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1230/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmiany uchwały Nr VIII/68/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia "Planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2003 rok"
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1229/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmiany Uchwały Nr II/10/02 z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego II kadencji oraz wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1228/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska dotyczącego zasięgu programu TVP 3 Regionalnego, nadawanego przez Oddział TVP S.A. w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1227/03

w sprawie przyznania nagród pieniężnych Marszałka Województwa Podkarpackiego trenerom i zawodnikom za wysokie wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1226/03

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kamery Panasonic przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1225/03

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1224/03

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1223/03

w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz Wojewódzki Szpital w Przemyślu
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1222/03

w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia w Zespole Szkół Medycznych im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2003/2004
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1221/03

w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2003/2004.
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1220/03

w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia w Zespole Szkół Medycznych im. Anny Jenke w Sanoku egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2003/2004
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1219/03

w sprawie umorzenia odsetek od niewykorzystanej i zwróconej do budżetu Województwa Podkarpackiego części dotacji przekazanej dla Fundacji Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie na zakup mieszkań i domów dla kadry profesorskiej
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

76/1218/03

w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego do wydawania postanowień administracyjnych
Data posiedzenia: 
piątek, Listopad 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1217/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego sprzedaży nieruchomości, położonej w Krośnie przy ul. Kisielewskiego tj. działki o nr 1212/20 o pow. 0,2636 ha w 302/1000 częściach, lokalu użytkowego nr 1 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Kisielewskiego 1 w Krośnie o łącznej powierzchni użytkowej 676,54 m2, oraz 302/1000 części wspólne tego budynku
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1216/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w 2003 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1215/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1214/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1213/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1212/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1211/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutowiska
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1210/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zatwierdzenia zmian w Statucie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1209/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1208/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zatwierdzenia zmian w Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu s.p.z.o.z.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1207/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Żurawicy
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1206/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w dziedzinie turystyki
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1205/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego przyjęcia Programu Rozwoju Kultury Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2006
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1204/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmian w Statucie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1203/03

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1202/03

zmieniająca uchwałę Nr 22/349/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 marca 2001 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Województwa Podkarpackiego, położonych w Krośnie, na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1201/03

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu w Krośnie na użyczenie budynku o pow. użytkowej 635 m2 po Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej wraz z przyległym parkiem oraz wydzierżawienie nieruchomości w skład której wchodzą działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 645/3 o pow. 1,82 ha, 645/6 o pow. 4,23 ha, 645/7 o pow. 0,26 ha, 645/8 o pow. 0,74 ha położonych w Potoku
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1200/03

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Tarnobrzegu na oddanie w najem 7 stanowisk garażowych oraz wydzierżawienie 30 miejsc parkingowych zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 2002/1 o pow. 0,7597 ha położonej w Tarnobrzegu przy ul. Lipowej
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1199/03

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Obwód Lecznictwa Kolejowego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie, powierzchni użytkowej 6,70 m2 w budynku Przychodni przy ul. Dworcowej 2 w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1198/03

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Komisji Konkursowej mającej przeprowadzić konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego III A Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1197/03

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego przez Pracownię Kartograficzną "Carta Blanca" Jacek Sztolcman
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

Strony