Np. 2019/06/25
Np. 2019/06/25

75/1196/03

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację przez dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie gospodarstwa pomocniczego przy Podkarpackim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1195/03

zmieniająca uchwałę Nr 43/666/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie podziału środków na ochronę i konserwacje zabytków w 2003 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1194/03

w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia w Zespole Szkół Medycznych im. prof. R. Weigla w Jaśle egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2003/2004
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1193/03

w sprawie przyznania samorządom powiatowym uczestniczącym w realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Ponownego Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Grupy Kapitałowej Huty Stalowa Wola "Perspektywa" środków Funduszu Pracy pochodzących z niewykorzystanej kwoty na finansowanie zadań realizowanych przez Samorząd Województwa
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

75/1192/03

w sprawie przyznania samorządom powiatowym środków Funduszu Pracy pochodzących z niewykorzystanej kwoty na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 10, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1191/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1190/03

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1189/03

zmieniająca Uchwałę Nr 48 / 809 / 03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1188/03

zmieniająca Uchwałę Nr 37 / 536 / 03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1187/03

w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1186/03

w sprawie II edycji konkursu na rozwój działalności Akademickich Biur Karier
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1185/03

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1184/03

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1183/03

w sprawie wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiegodo podpisania poręczenia kredytu długoterminowego
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1182/03

w sprawie wyboru formy przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Grodzkiej, tj. działki nr 2969/6 o powierzchni 0,2189 ha i udziału w wysokości 31000/38400 w prawie własności działki nr 2969/7 o pow. 0,2061 ha.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1181/03

w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia w Zespole Szkół Medycznych w Mielcu egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2003/2004
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1180/03

w sprawie zwolnienia z opłaty za rok nauki cudzoziemca w Kolegium Nauczycielskim im. Aleksandra Fredry w Przemyślu
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1179/03

w sprawie zwolnienia z opłaty za rok nauki cudzoziemca w Kolegium Nauczycielskim im. Aleksandra Fredry w Przemyślu
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1178/03

w sprawie zwolnienia z opłaty za rok nauki cudzoziemca w Kolegium Nauczycielskim im. Aleksandra Fredry w Przemyślu
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1177/03

w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń ustanawiających plany ochrony rezerwatów: "Buczyna w Wańkowej", "Bukowy Las", "Herby", "Leoncina", "Nad Trzciańcem", "Na Opalonym", "Szachownica kostkowata w Stubnie", "Szwajcaria Ropczycka", Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku", "Zabłocie"
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1176/03

w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1175/03

w sprawie odwołania dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1174/03

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zrzeszeniu Sportowym Inwalidów START w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1173/03

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Podkarpackim Okręgowym Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1172/03

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Podkarpackim Okręgowym Związku Lekkiej Atletyki w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1171/03

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Podkarpackim Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1170/03

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Jarosławskim Stowarzyszeniu Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1169/03

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Podkarpackim Stowarzyszeniu Związków Sportowych w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1168/03

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Lokalnej Organizacji Turystycznej w Przemyślu
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1167/03

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Lokalnej Organizacji Turystycznej \\" Beskid Niski\\" w Krośnie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1166/03

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Międzyszkolnym Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Przeworsku
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1165/03

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym Oddziale Bieszczadzkim w Ustrzykach Dolnych
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

74/1164/03

w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 3, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1163/03

w sprawie upoważnienia Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie do zaciągnięcia zobowiązań w 2003 roku
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1162/03

zmieniająca Uchwałę Nr 67 / 1051 / 03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XII/117/03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2003 r. oraz Uchwałą zmieniającą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XV/150/03 z dnia 27 października 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1161/03

w sprawie badania sprawozdania finansowego Muzeum-Zamek w Łańcucie za 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1160/03

w sprawie powołania dyrektora "Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu - s.p.z.o.z."
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1159/03

w sprawie odwołania dyrektora "Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu - s.p.z.o.z."
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1158/03

w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1157/03

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1156/03

w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia w Zespole Szkół Medycznych w Łańcucie egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2003/2004
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1155/03

w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia w Medycznym Studium Zawodowym w Rzeszowie egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2003/2004
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1154/03

w sprawie zwolnienia z opłaty za rok nauki cudzoziemca w Zespole Szkół Medycznych w Łańcucie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1153/03

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1152/03

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Zastępcy Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1151/03

w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

73/1150/03

w sprawie zlecenia Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracowania projektu "Programu Promocji Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2006"
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 28, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1149/03

w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego w roku 2003
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1148/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmiany uchwały Nr XII/117/03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2003
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1147/03

w sprawie przyznania samorządom powiatowym środków Funduszu Pracy pochodzących z niewykorzystanej kwoty na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

Strony