Np. 2019/06/25
Np. 2019/06/25

72/1146/03

w sprawie przyznania samorządom powiatowym uczestniczącym w realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Ponownego Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Grupy Kapitałowej Huty Stalowa Wola "Perspektywa" środków Funduszu Pracy pochodzących z niewykorzystanej kwoty na finansowanie zadań realizowanych przez Samorząd Województwa
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1145/03

zmieniająca Uchwałę Nr 333/3804/02 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego w latach 2002 - 2003
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1144/03

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1143/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r. oraz zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1142/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1141/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1140/03

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Wilcza Wola, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1139/03

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1138/03

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1137/03

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1136/03

w sprawie przeniesienia środków pomiędzy zadaniami w działaniu 5.1. - \\"Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie transportu\\", realizowanymi w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego, na lata 2001-2003 a nie wykorzystanymi w 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1135/03

w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Jasionce i Tajęcinie, będących własnością Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1134/03

zmieniająca uchwałę Nr 347/4096/02 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 września 2002r. w sprawie propozycji wyboru wniosków do realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego w roku 2003
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

72/1133/03

w sprawie przyjęcia harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 21, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1132/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia do wiadomości Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmian w kontrakcie wojewódzkim
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1131/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1130/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1129/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmiany Uchwały Nr VII/53/03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1128/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmiany Uchwały Nr XX/203/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 26 czerwca 2000r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego zmieniona Uchwałą Nr XXI/222/2000 z dnia 28 sierpnia 2000r. oraz Uchwałą XXXIV/375/01 z dnia 27 sierpnia 2001 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1127/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz Starostwa Powiatowego w Nisku nieruchomości zabudowanej położonej w Nisku, obręb Racławice, oznaczonej jako działka nr 319/1
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1126/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zmiany w składzie przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego wybranych do Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie wyboru przedstawicieli do składu tej Rady
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1125/03

w sprawie wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany terytorialnego zasięgu działania Oddziału Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1124/03

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1123/03

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1122/03

w sprawie upoważnienia Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie do zaciągnięcia zobowiązań w 2003 roku
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1121/03

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu, pomieszczenia o pow. użytkowej 57 m2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Rynek 25 w Lubaczowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1120/03

w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu na dokonanie czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1119/03

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Tarnobrzegu, trzech gabinetów lekarskich wraz z poczekalnią i wc, o łącznej powierzchni użytkowej 124.9 m2 znajdujących się w budynku głównym Szpitala przy ul. Mickiewicza 40 w Tarnobrzegu
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1118/03

w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zakup materiałów edukacyjnych i pomocy szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów realizowanej w ramach podkomponentu B2 - Edukacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1117/03

w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla FUNDACJI ROZWOJU OŚRODKA AKADEMICKIEGO W RZESZOWIE
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1116/03

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1115/03

w sprawie zwolnienia z opłaty za naukę cudzoziemca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1114/03

W sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora centrum kulturalnego w Przemyślu
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1113/03

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Zastępcy Dyrektora Muzeum - Zamku w Łańcucie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1112/03

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Muzeum - Zamku w Łańcucie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1111/03

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1110/03

w sprawie przyznania rocznej nagrody za 2002r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1109/03

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na sprzedaż ruchomego majątku trwałego
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1108/03

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

71/1107/03

w sprawie udzielenia w roku 2003 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 14, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1106/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1105/03

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku dotyczącego sytuacji w ochronie zdrowia na terenie Województwa Podkarpackiego w 2003 roku
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1104/03

zmieniająca Uchwałę Nr 333/3804/02 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego w latach 2002 - 2003
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1103/03

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1102/03

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1101/03

w sprawie złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 września 2003r znak DEiGMSP/5375/EL/03
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

69/1078/03

w sprawie propozycji przeznaczenia środków powstałych w ramach oszczędności poprzetargowych w działaniu 1.2 - \\"Realizacja zadań w ramach Funduszu Grantów Infrastrukturalnych" realizowanym w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego, na lata 2001-2003, na kolejne zadania z listy rankingowej działania 1.2.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Październik 6, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

69/1079/03

w sprawie propozycji przeniesienia środków z zadań w działaniu 5.1. - "Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie transportu" oraz zadania w działaniu 5.7.1. "Rozwój inrastruktury drogowej w regionie" realizowanymi w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego, na lata 2001-2003 a nie wykorzystanymi w 2003r .
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Październik 6, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1100/03

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie, powierzchni użytkowej 104 m2 nieczynnej kotłowni w budynku Oddziału Rehabilitacyjnego przy ul. Naruszewicza 2 w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1099/03

w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę wiaty na magazyn drewna, budynku cyklonu i stoiska rowerowo - motorowego położonych w Krośnie, obręb Przemysłowa na działce nr 376
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

Strony