194/4505/12

Numer uchwały: 
194/4505/12
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyboru do dofinansowania projektów VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przewidzianych do realizacji w 2013 r.
Numer posiedzenia: 
194
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:45:00
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 12/04/2012