194/4512/12

Numer uchwały: 
194/4512/12
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Numer posiedzenia: 
194
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:46:48
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 12/04/2012