194/4516/12

Numer uchwały: 
194/4516/12
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 316/6587/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 października 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Regionalny System Innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
194
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:48:07
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 12/04/2012