194/4517/12

Numer uchwały: 
194/4517/12
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 127/2851/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
194
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:48:19
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 12/04/2012