194/4537/12

Numer uchwały: 
194/4537/12
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 128/2910/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2012.
Numer posiedzenia: 
194
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:52:49
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 12/04/2012