194/4542/12

Numer uchwały: 
194/4542/12
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
Numer posiedzenia: 
194
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:54:00
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 12/04/2012