194/4547/12

Numer uchwały: 
194/4547/12
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.
Numer posiedzenia: 
194
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:55:00
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 12/04/2012