194/4551/12

Numer uchwały: 
194/4551/12
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino z przeznaczeniem na pawilon handlowy.
Numer posiedzenia: 
194
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:55:56
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 12/04/2012