197/4608/12

Numer uchwały: 
197/4608/12
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.
Numer posiedzenia: 
197
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:15:20
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
pt., 12/14/2012