198/4624/12

Numer uchwały: 
198/4624/12
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę sposobu finansowania projektu pn. „Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli - jednej z największych i najstarszych Spółdzielni województwa podkarpackiego” – nr RPPK.07.01.00-18-026/10 realizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stalowej Woli w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
198
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:38:38
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 12/18/2012