198/4625/12

Numer uchwały: 
198/4625/12
Nazwa uchwały: 
w sprawie zmiany uchwały Nr 196 / 4569 / 12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie warunków zawarcia umowy i podjęcia decyzji o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej 2 Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat E Infrastruktura kolejowa.
Numer posiedzenia: 
198
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:38:47
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 12/18/2012