198/4632/12

Numer uchwały: 
198/4632/12
Nazwa uchwały: 
zmieniająca uchwałę nr 45/873/11 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Numer posiedzenia: 
198
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:39:57
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 12/18/2012