198/4636/12

Numer uchwały: 
198/4636/12
Nazwa uchwały: 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.
Numer posiedzenia: 
198
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:40:39
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 12/18/2012