198/4650/12

Numer uchwały: 
198/4650/12
Nazwa uchwały: 
zmieniająca uchwałę nr 94/2164/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2011r., zmienioną Uchwałą Nr 189/4398/12 z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2012 rok.
Numer posiedzenia: 
198
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:44:15
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 12/18/2012