202/4707/13

Numer uchwały: 
202/4707/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia listy przedsięwzięć wybranych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach V osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat A – Szkoły wyższe RPO WP.
Numer posiedzenia: 
202
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:05:48
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
śr., 01/09/2013