202/4710/13

Numer uchwały: 
202/4710/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wydłużenia terminu oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013 (nabór z 2012 r.).
Numer posiedzenia: 
202
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:06:18
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
śr., 01/09/2013