202/4714/13

Numer uchwały: 
202/4714/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 118/2679/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
202
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:06:56
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
śr., 01/09/2013