202/4718/13

Numer uchwały: 
202/4718/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle na rok szkolny 2012/2013.
Numer posiedzenia: 
202
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:07:37
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
śr., 01/09/2013