202/4722/13

Numer uchwały: 
202/4722/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu na rok szkolny 2012/2013.
Numer posiedzenia: 
202
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:08:27
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
śr., 01/09/2013