202/4727/13

Numer uchwały: 
202/4727/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013 w województwie podkarpackim.
Numer posiedzenia: 
202
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:09:22
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
śr., 01/09/2013