202/4736/13

Numer uchwały: 
202/4736/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2013 r.
Numer posiedzenia: 
202
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:10:50
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
śr., 01/09/2013