203/4750/13

Numer uchwały: 
203/4750/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 196/4576/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
203
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:33:34
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/15/2013