203/4761/13

Numer uchwały: 
203/4761/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań.
Numer posiedzenia: 
203
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:36:02
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/15/2013