205/4786/13

Numer uchwały: 
205/4786/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
205
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:29:11
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/22/2013