205/4788/13

Numer uchwały: 
205/4788/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Wodociąg Gmina Dębica – Południe – etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach” realizowanego w ramach osi 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” działania 4.1 „Infrastruktura ochrony środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
205
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:30:27
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/22/2013