205/4789/13

Numer uchwały: 
205/4789/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca uchwałę Nr 326/6838/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 323/6778/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 listopada 2010 r., w sprawie zmiany uchwały nr 281/5576/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat B – Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
205
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:31:21
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/22/2013