205/4795/13

Numer uchwały: 
205/4795/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Numer posiedzenia: 
205
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:36:17
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/22/2013