205/4828/13

Numer uchwały: 
205/4828/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości położonej przy ul. Grodzkiej w Krośnie, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego.
Numer posiedzenia: 
205
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:42:35
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/22/2013