208/4831/13

Numer uchwały: 
208/4831/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla projektów realizowanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.
Numer posiedzenia: 
208
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:42:10
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/29/2013