208/4839/13

Numer uchwały: 
208/4839/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 173/4053/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie udzielania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
208
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:45:20
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/29/2013