208/4840/13

Numer uchwały: 
208/4840/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie rozwiązania umowy nr UDA-RPPK.07.03.00-18-001/11-00 z dnia 26 września 2012r zmienionej aneksem nr UDA-RPPK.07.03.00-18-001/11-01 z dnia 12 grudnia 2012r. o dofinansowanie projektu pn. „Remont dróg gminnych nr 104604R w km 2+150-3+261 Kuryłówka-Ożanna i nr 104601R wraz z remontem stożków mostu na potoku Złota w km 0+000-0+163 w Wólce Łamanej zniszczonych przez powódź w 2010 roku”.
Numer posiedzenia: 
208
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:45:52
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/29/2013