208/4843/13

Numer uchwały: 
208/4843/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 304/6118/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
208
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:47:22
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/29/2013