208/4844/13

Numer uchwały: 
208/4844/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Numer posiedzenia: 
208
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:47:58
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/29/2013