208/4845/13

Numer uchwały: 
208/4845/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.
Numer posiedzenia: 
208
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:48:59
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/29/2013