208/4846/13

Numer uchwały: 
208/4846/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych policealnych szkół medycznych.
Numer posiedzenia: 
208
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:49:20
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 01/29/2013