209/4867/13

Numer uchwały: 
209/4867/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie zmian w projekcie pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka” nr RPPK.07.01.00-18-059/10 realizowanego przez Muzeum Historyczne w Sanoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
209
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:37:12
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/05/2013