209/4868/13

Numer uchwały: 
209/4868/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz na zmianę terminów realizacji projektu kluczowego nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
209
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:37:20
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/05/2013