209/4869/13

Numer uchwały: 
209/4869/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wydłużenia terminów spełnienia warunków wejścia w życie umów/decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
209
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:37:30
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/05/2013